King Real > Tin tức > Thông tin thị trường > Từ ngày 12/9/2022: Quy định mới về giá tính thuế GTGT chuyển nhượng bất động sản thế nào?

Theo Nghị định số 49/2022/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung thêm một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và đầy đủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. Trong đó có những quy định mới về giá tính thuế giá trị gia tăng đối với các hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Nhiều quy định mới liên quan giá tính thuế GTGT chuyển nhượng Bất động sản được thay đổi
Nhiều quy định mới liên quan giá tính thuế GTGT chuyển nhượng Bất động sản được thay đổi

Cụ thể, bắt đầu từ ngày 12/09/2022, giá đất được trừ để tính thuế GTGT sẽ được quy định cụ thể như sau:

1. Trường hợp được Nhà nước giao đất để tiến hành đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà để bán thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp cho ngân sách Nhà nước theo đúng quy định về thu tiền sử dụng đất và tiền bồi thường, tiền giải phóng mặt bằng (nếu có). (So với hiện hành, bỏ đi quy định “không kể tiền sử dụng đất được miễn, giảm”).

2. Trường hợp nếu đấu giá quyền sử dụng đất thì giá đất được dùng khi trừ để tính thuế GTGT đó là giá đất trúng đấu giá.

3. Trường hợp thuê đất với mục đích xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà ở để bán thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT đó là tiền thuê đất phải nộp cho ngân sách Nhà nước và tiền bồi thường, tiền giải phóng mặt bằng nếu có.

Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng này chính là số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án đã được chính cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, được trừ thẳng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp (theo quy định mới). (Bỏ quy định “không bao gồm tiền thuê đất đã được miễn, giảm”).

Tham khảo vị trí đặc địa của khu đầm sen Nam Hòa Xuân khiến giới đầu tư thèm khát.

Quy định mới về giá tính thuế GTGT sẽ giúp thuận tiện hơn trong việc chuyển nhượng
Quy định mới về giá tính thuế GTGT sẽ giúp thuận tiện hơn trong việc chuyển nhượng

4. Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận được chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức hay cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT đó là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đó không bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng (theo quy định trước đây bao gồm cả giá trị của cơ sở hạ tầng).

Cơ sở kinh doanh được kê khai và khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng đó (nếu có). (Trước đây quy định cơ sở kinh doanh sẽ không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng đã tính toán trong giá trị quyền sử dụng đất được trừ không chịu thuế GTGT)

Trường hợp không xác định được giá trị đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng thì giá đất được dùng để tính thuế GTGT đó là giá đất do UBND tỉnh, thành phố quy định tại thời điểm ký kết hợp đồng chuyển nhượng…

Trường hợp nếu không tách được giá trị cơ sở hạ tầng tại thời điểm chuyển nhượng thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT đó là giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm ký kết hợp đồng chuyển nhượng.

Giải đáp: Đâu là top công ty bất động sản Đà Nẵng được nhiều nhà đầu tư tin tưởng hiện nay?

Cơ sở kinh doanh được kê khai và khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng
Cơ sở kinh doanh được kê khai và khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng

5. Trường hợp nếu cơ sở kinh doanh nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì giá đất được dừng khi tính thuế GTGT đó là giá ghi trong hợp đồng góp vốn. Nếu giá chuyển nhượng này thấp hơn giá đất nhận góp vốn thì chỉ được khấu trừ giá đất theo giá chuyển nhượng…

6. Trường hợp nếu cơ sở kinh doanh Bất động sản thực hiện với hình thức xây dựng – chuyển giao (BT) thanh toán bằng giá trị của quyền sử dụng đất thì lúc này giá đất được trừ để tính thuế GTGT chính là giá tại thời điểm ký hợp đồng BT.

Xem thêm: Quy hoạch sân bay Đà Nẵng đạt chuẩn Cảng hàng không quốc tế cấp 4E