0905.789.789

Tuyển Dụng

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tham mưu, báo cáo lãnh đạo tập đoàn về các vấn đề pháp lý, liên quan đến ngành kinh...

Xem Thêm

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Thực hiện các nhiệm vụ của công tác tuyển dụng gồm lập kế hoạch tuyển dụng, đăng tu...

Xem Thêm

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Thiết lập, tổ chức triển khai kế hoạch và chính sách kinh doanh của Công ty....

Xem Thêm

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tư vấn về bất động sản cho các khách hàng có nhu cầu. – Chủ động tìm kiếm, mở...

Xem Thêm

CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Kiểm soát các hoạt động Digital Marketing: Xây dựng chiến lược, chiến lược Marketin...

Xem Thêm

CHUYÊN VIÊN MARKETING CONTENT

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Quản lý các trang mạng xã hội của công ty. Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết...

Xem Thêm
0905.789.789