King Real > Góc chia sẻ > Nghề sale BĐS > Từ năm 2022: Đơn giản hóa các thủ tục đăng ký, cấp sổ đỏ

Vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 721/QĐ-TTg ngày 16/06/2022 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa những quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong đó, đơn giản hóa các thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Từ năm 2022: Đơn giản hóa các thủ tục đăng ký, cấp sổ đỏ
Từ năm 2022: Đơn giản hóa các thủ tục đăng ký, cấp sổ đỏ

Cụ thể, với những thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở hoặc công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở. Bổ sung hình thức thực hiện những thủ tục này theo phương thức điện tử tùy thuộc vào điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý tại địa phương đó.

Bên cạnh đó, thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, liên thông điện tử giữa các cơ quan thuế, cơ quan tài nguyên và môi trường, kho bạc nhà nước, Bộ phận Một cửa, ngân hàng hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán trung gian để cho phép cá nhân, tổ chức thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai ngay trên hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Quyết định cũng nêu rõ lý do cần cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục trên là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính cũng như góp phần rút ngắn thời gian thực hiện những thủ tục này so với việc thực hiện theo cách truyền thống.

Cập nhật bảng giá đất Đầm sen Nam Hòa Xuân để đầu tư hiệu quả hơn nhé

Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, cấp sổ đỏ
Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, cấp sổ đỏ

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu và liên thông điện tử để cá nhân, tổ chức có thể dễ dàng thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong các thủ tục về đất đai giúp cắt giảm thủ tục, chi phí, thời gian đi lại liên lạc với cơ quan thuế, ngân hàng, Bộ phận Một cửa hay cơ quan tài nguyên và môi trường để nhận thông báo thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu là hoàn toàn dựa trên các hệ thống thông tin đã có sẵn như: Hệ thống thanh toán trực tuyến của cổng Dịch vụ công quốc gia, cơ sở dữ liệu thuế quốc gia, hệ thống một cửa điện tử của 63 tỉnh thành đã kết nối, tích hợp với cổng Dịch vụ công quốc gia,.. đồng thời, việc này cũng đã thực hiện thành công đối với thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong việc thực hiện thủ tục hành chính đất đai cho cá nhân, hộ gia đình đối với thuế và lệ phí trước bạ trên cổng Dịch vụ công quốc gia.

Áp dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý đất đai 
Áp dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý đất đai

Về thủ tục chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất, trong hồ sơ mẫu hóa Văn bản về chuyển nhượng vốn đầu tư đó là giá trị quyền sử dụng đất. Lý do nhằm bảo đảm rõ ràng, tính minh bạch, áp dụng chung thống nhất, tránh những yêu cầu tùy tiện của cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Với thủ tục này, thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, liên thông điện tử giữa các cơ quan thuế, cơ quan tài nguyên và môi trường, kho bạc nhà nước, Bộ phận Một cửa, ngân hàng hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán để cho phép tổ chức, cá nhân thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai ngay trên hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Lộ trình thực hiện đơn giản hóa 2 thủ tục nêu trên sẽ được bắt đầu từ năm 2022-2025.

Xem thêm: “Nghệ thuật” vay tiền mua nhà mà không phải nai lưng trả nợ